• Regulamin Opinii

 

Regulamin dodawania opinii na www.zielonalyzeczka.pl

§ 1 Wstęp

 1. Ten dokument określa zasady dodawania opinii na stronie internetowej www.zielonalyzeczka.pl, prowadzonej przez Juzomi sp. z o.o.
 2. Każdy zarejestrowany Użytkownik serwisu może dodać opinię na temat oferowanych produktów, niezależnie od tego, czy dokonał zakupu.
 3. Dodając opinię, Użytkownik akceptuje te zasady.
 4. Opinią Użytkownika jest jego subiektywna wypowiedź na temat omawianego produktu.
 5. Możliwość dodawania opinii można zrezygnować w dowolnym momencie, zaprzestając publikowania treści.

§ 2 Publikacja Opinii

 1. Opinie powinny być pisane po polsku, zgodnie z zasadami języka polskiego.
 2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Użytkowników.
 3. Aby dodać opinię, Użytkownik musi zalogować się, ocenić cechy produktu w skali od 1 do 5 gwiazdek, podać swoje imię lub nick, dodać treść opinii i potwierdzić chęć dodania opinii. Te informacje mogą być użyte do weryfikacji opinii.
 4. Opinie będą publikowane po weryfikacji przez zespół Juzomi i muszą być zgodne z zasadami opisanymi tutaj. Juzomi decyduje o publikacji lub odrzuceniu opinii w ciągu 5 dni roboczych. Użytkownicy nie są informowani o decyzji.
 5. Użytkownik gwarantuje, że jego opinia nie narusza prawa ani praw osób trzecich.
 6. Juzomi zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji opinii, które naruszają prawo, dobre obyczaje, prawa osób trzecich, zawierają dane kontaktowe, są kopiami innych opinii, zawierają reklamy, nie dotyczą produktu, są spamem, są napisane wielkimi literami, są dodawane wielokrotnie, są dodane przez boty, lub spełniają kryteria wskazane w § 5 ust. 4.
 7. Opinie mogą być udostępniane organom ścigania lub wymiarowi sprawiedliwości, jeżeli prawo tego wymaga.
 8. Juzomi może obliczyć średnią ocenę produktu na podstawie opinii. Wszystkie parametry opinii mają jednakową wagę.
 9. Opinie powinny składać się tylko z tekstu. Nie można dodawać plików graficznych lub multimedialnych.

§ 3 Weryfikacja Opinii

 1. Opinie są dodawane przy produktach w sklepie. Juzomi nie weryfikuje, czy opinia pochodzi od Użytkownika, który używał lub nabył produkt.
 2. Użytkownik może również dodać Opinię poprzez link otrzymany w wiadomości e-mail po zakupie, lub przez serwis trzeci.
 3. Opinie dodane w ramach akcji promocyjnych są oznaczane odpowiednim hashtagiem (hasłem poprzedzonym znakiem „#”).

§ 4 Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik, publikując swoje opinie, dobrowolnie je rozpowszechnia. Te treści nie reprezentują stanowiska Juzomi i nie są powiązane z jego działalnością. Juzomi jest tylko dostawcą zasobów teleinformatycznych dla tych treści.
 2. Klient oświadcza, że: a. jego opinia nie łamie Regulaminu; b. posiada prawa autorskie do zamieszczanych treści; c. zgadza się na dostęp do swoich treści przez innych Użytkowników oraz Juzomi, a także na ich darmowe wykorzystanie zgodnie z Regulaminem; d. zgadza się na wykorzystanie swoich treści zgodnie z Ustawą o prawie autorskim.
 3. Juzomi jest odpowiedzialne za treści Użytkowników tylko po otrzymaniu formalnego powiadomienia o ich bezprawnym charakterze, zgodnie z § 5 Regulaminu. Juzomi ma prawo do modyfikacji lub usunięcia treści, które mogą naruszać Regulamin lub prawo. Nie prowadzi jednak stałego nadzoru nad publikowanymi treściami, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 2 ust. 6 Regulaminu.
 4. Użytkownik nie może publikować treści sprzecznych z prawem, w tym: a. zamieszczanych w złej wierze lub naruszających prawa innych osób; b. naruszających prawa autorskie, tajemnice handlowe lub zobowiązania do zachowania poufności; c. obraźliwych, groźnych, naruszających normy społeczne lub przedstawiających inne osoby w negatywnym świetle; d. sprzecznych z interesami Juzomi, reklamujących inne firmy lub produkty, wprowadzających w błąd; e. łamiących w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub prawo.

§ 5 Zgłaszanie Naruszeń

 1. Jeżeli Użytkownik, lub inna osoba lub podmiot, uzna, że treść umieszczona na Serwisie narusza jego prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, lub tajemnicę chronioną prawem lub umową, może zgłosić ten fakt Juzomi.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia, Juzomi niezwłocznie podejmuje działania mające na celu usunięcie z Serwisu potencjalnie naruszających treści.

§ 6 Zgłaszanie Naruszeń

 1. Dodając opinię, Użytkownik udziela Juzomi licencji na jej bezpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie.
 2. Juzomi ma prawo do publicznego udostępniania opinii, utrwalania jej i zwielokrotniania. Użytkownik gwarantuje, że opinia jest oryginalna i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

§ 7 Postanowienia Końcowe

 1. Juzomi zastrzega prawo do kontaktowania się z autorem Opinii za pomocą adresu e-mail przypisanego do jego konta użytkownika.
 2. Juzomi zwraca uwagę, że korzystanie z internetu niesie ze sobą ryzyko pozyskania i modyfikacji danych przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy powinni stosować środki techniczne minimalizujące to ryzyko, takie jak programy antywirusowe i chroniące tożsamość. Juzomi nigdy nie prosi o udostępnienie hasła czy innych danych dostępowych.
 3. Umowę o dodawanie Opinii mogą rozwiązać zarówno Użytkownik, jak i Juzomi w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przed rozwiązaniem.
 4. Użytkownik może rozwiązać umowę, wysyłając do Juzomi oświadczenie przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość.
 5. Juzomi może wypowiedzieć umowę, wysyłając oświadczenie na adres e-mail Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Opinię postanowień § 2 ust. 6 Regulaminu lub otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 5 Regulaminu.
 6. Użytkownik może zgłosić Juzomi reklamację dotyczącą usługi dodawania Opinii. Reklamacja powinna zawierać opis problemu i może być przesłana na adres: [email protected]. Juzomi rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni.
 7. Niniejszy Regulamin obejmuje wszystkie zasady dotyczące dodawania Opinii i uzupełnia Regulamin Serwisu.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 31.10.2022 r.